تبلیغات
حرفای تنهایی - افسوس
تاریخ : چهارشنبه 17 اسفند 1390 | 06:40 ب.ظ | نویسنده : رها

افسوس که کسی نیست تا گذشته های

پرملالم را از من بگیردو آینده ای پر از شادی 

به قلبم هدیه کند..

افسوس که کسی نیست تا بار فراق وجدایی

رااز دوش من بردارد و کوله باری از محبت خویش را جایگزین 

آن کند..

افسوس که کسی نیست ازمن بخواهد ناگفته های قلبم راکه

عمریست خط خورده سینه ام شده برایش بازگو کنم

ودرپاسخ عشق بی پایانش را نثار دل بیمارم کند..

افسوس افسوس که دراین روزگار کسی نیست

جزسکوت و تنهایی و دلتنگی که عمری گوشه نشین قلبم شده اند

وهرروز غم را با دلم همخوانی می کند.پیچک