تبلیغات
حرفای تنهایی - خدایا....فقط بخاطر تو تحمل می کنم
تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1391 | 11:14 ب.ظ | نویسنده : رها

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

خدایا خیلی سنگینه یخرده قطعش كن.


خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

خدایا خیلی سنگینه یخرده دیگه قطعش كن

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

.خدایا خیلی ممنون


خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

.بزار به عنوان پل ازش استفاده كنیم

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 

.خیلی كوتاست نمی تونم ازش استفاده كنم

 

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم

 
.برای آینده پر ثمر, درد امروز را تحمل كنپیچک