تبلیغات
حرفای تنهایی - گفتاری از گاندی..
تاریخ : سه شنبه 11 مهر 1391 | 10:12 ق.ظ | نویسنده : رها
من می‌‌توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته‌خو یا شیطان‌ صفت باشم..

من می توانم تو را دوست داشته یا از تو متنفر باشم..

من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم..

چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است

و تو هم به یاد داشته باش: من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى ،

من را خودم از خودم ساخته‌ام

تو را دیگرى باید برایت بسازد و تو هم به یاد داشته باش:

منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است

تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند

لیاقت انسان‌ها، کیفیت زندگى را تعیین می‌کند نه آرزوهایشان..

و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى

و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه

ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى..

می‌توانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم، و من هم..

می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى، و من هم..

چرا که ما هر دو انسانیم

این جهان مملو از انسان‌هاست

پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد

تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی صادر کنی، و من هم

قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است

دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می‌ستایند

حسودان از من متنفرند ولى باز می‌ستایند

دشمنانم کمر به نابودیم بسته‌اند و همچنان می‌ستایندم

چرا که من اگر قابل ستایش نباشم

نه دوستى خواهم داشت

نه حسودى

نه دشمنى

و نه حتی رقیبى

من قابل ستایشم، و تو هم......

یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد

به خاطر بیاورى که آن‌هایى که هر روز می‌بینى و مراوده می‌کنى همه انسان هستند و

داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت، اما همگى جایزالخطا..

اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى

نامت را انسانى باهوش بگذار..


نمایش نظرات 1 تا 30

پیچک